Zakład Górniczy EKO-PLUS Sp. z o.o.

w restrukturyzacji

 

41-914 BYTOM

ul. Strzelców Bytomskich 129

 

 

Centrala Zakładowa

+48 32 787 80 31
biuro@ekoplus-kopalnia.pl

 

Dział Handlowy

+48 535 800 449
 sprzedaz@ekoplus-kopalnia.pl

 

 

BHP

Główne zasady bezpieczeństwa obowiązujące w Zakładzie Górniczym EKO-PLUS Sp. z o.o. w Bytomiu:

· bezpieczeństwo jest sprawą wszystkich i wszyscy pracownicy naszej kopalni muszą się troszczyć o własne życie i zdrowie oraz o zachowanie bezpieczeństwa

· bezpieczeństwo nigdy nie jest doskonałe i zawsze może być poprawione.

· nie wolno dopuścić do pracy pracownika bez aktualnego orzeczenia lekarskiego o zdolności do pracy na danym stanowisku, gdy nie posiada on wymaganego przeszkolenia, kwalifikacji, umiejętności oraz znajomości przepisów bezpieczeństwa.

· nie wolno przystępować do pracy w stanie nietrzeźwym. Podczas pracy nie wolno spożywać alkoholu.

· nie wolno stosować wyposażenia, które jest w złym stanie technicznym. Wszelkie techniczne usterki wyposażenia oraz zasilania elektrycznego muszą być niezwłocznie zgłaszane przełożonym i usuwane.

· każdy pracownik zobowiązany jest stosować zgodnie z instrukcją oddane do jego dyspozycji zabezpieczenia i środki ochronne. Musi stosować również obowiązujące metody pracy i zasady postępowania.

· każdy pracownik musi bezwzględnie przestrzegać zasad ochrony przed pożarem.

· o każdym wypadku lub niebezpiecznym wydarzeniu pracownik jest obowiązany powiadomić niezwłocznie swojego bezpośredniego przełożonego. Przyczyny tych zdarzeń muszą być analizowane, usuwane i omawiane z pracownikami.

· wszyscy muszą dbać o porządek w firmie. Obowiązkiem każdego pracownika jest umieszczenie po skończonej pracy narzędzi i materiałów w miejscach do tego przeznaczonych. Narzędzia, sprzęt i materiały muszą być prawidłowo ułożone na miejscach, tak aby nie spadły, nie rozsypały się, nie zsuwały się lub nie staczały i nie rozlewały się.

W celu uczynienia strony internetowej bardziej użyteczną i funkcjonalną, używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookies. Korzystanie z serwisu jest równoznaczne
ze zgodą użytkownika na ich stosowanie. Dowiedz się więcej lub zmień ustawienia plików cookies.