Zakład Górniczy EKO-PLUS Sp. z o.o.

w restrukturyzacji

 

41-914 BYTOM

ul. Strzelców Bytomskich 129

 

 

Centrala Zakładowa

+48 32 787 80 31
biuro@ekoplus-kopalnia.pl

 

Dział Handlowy

+48 535 800 449
 sprzedaz@ekoplus-kopalnia.pl

 

 

Warunki sprzedaży - awizacja

Obowiązujące zasady awizacji odbioru węgla na Zakładzie Górniczym EKO-PLUS Sp. z o.o.

W celu usprawnienia procesu sprzedaży węgla przy odbiorze samochodowym przypominamy i prosimy o dokonywanie przedpłat na zaawizowany węgiel minimum na 2 dni przed uzgodnionym w procesie awizacji terminem odbioru węgla.

Ewentualne odstępstwa od tej reguły mogą prowadzić do wydłużenia w zakresie załadunku samochodów a w skrajnych przypadkach do braku możliwości odbioru węgla w terminie, spowodowany brakiem wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy.

 

1. awizacja niepotwierdzona przez klienta (brak danych kierowcy oraz pojazdu)

Warunkiem ważności awizacji jest dostarczenie pocztą elektroniczną lub faxem danych kierowcy wraz z danymi samochodu minimum dzień wcześniej przed planowanym odbiorem węgla. Odbiory węgla bez wcześniejszej awizacji nie będą realizowane. Brak danych kierowcy i pojazdu w wymaganym terminie traktowany będzie jako odstąpienie klienta od awizacji.

 

2. zgłoszenie przez klienta konieczności zmiany danych kierowców oraz pojazdów

Klient po wprowadzeniu danych kierowców oraz pojazdów może w uzasadnionym przypadku wnioskować o zmianę tych danych w formie pisemnej (pismo, e-mail, fax). Decyzję o akceptacji zmian podejmuje Kierownik Sprzedaży lub osoba przez niego upoważniona.

 

3. zgłoszenie przez klienta konieczności przesunięcia terminu awizacji odbioru węgla

W uzasadnionym przypadku, na pisemny wniosek klienta (pismo, e-mail, fax) dopuszcza się możliwość korekty terminu awizacji. Decyzję o zmianie terminu zatwierdza Kierownik Sprzedaży lub osoba przez niego upoważniona.

 

 

W celu uczynienia strony internetowej bardziej użyteczną i funkcjonalną, używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookies. Korzystanie z serwisu jest równoznaczne
ze zgodą użytkownika na ich stosowanie. Dowiedz się więcej lub zmień ustawienia plików cookies.